1982
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1982, Almanah Cinema, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de Revista Cinema; REDACTOR ȘEF—Alice Mănoiu; PREZENTARE ARTISTICĂ—Ioana Statie; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—25 lei