1962(130)
Orizonturi
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , , ,

1962(130), Orizonturi, Biblioteca V.A. Urechia

REVISTA PĂCII, Martie 1962, Anul XI, REDACTORUL ȘEF AL EDIȚIEI ROMÎNE—Mihai Șora, EDITURA—de stat pentru imprimate și publicații, Editată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R., COPERTĂ—Hidrocentrala de la Volgagrad furnizează furnizează electricitate la mii de întreprinderi industriale, EXEMPLARUL—2,50 LEI.