1971(7)
Revista Căilor Ferate
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1971(7), Revista Căilor Ferate, Biblioteca V.A. Urechia

Anul I (58), Iulie, nr. 7 (750), Organ al Ministerului Transporturilor și al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor din Republica Socialistă România, EDITURA—Transporturilor și Telecomunicațiilor, REDACȚIA—București.