1989(4)
Revista Arta
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , ,

1989(4), Revista Arta, browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

Revistă a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Socialistă România, Anul XXXVI, Nr. 4, REDACTOR ȘEF—Dan Grigorescu, SECRETAR RESPONSABIL DE REDACȚIE—François Pamfil, COPERTA I—Sfatul Bătrînilor, COPERTA IV—Ilustrație de Nichita Stănescu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “Arta Grafică”, București, EXEMPLARUL—30 LEI.