1963(9)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1963(9), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 9, Septembrie, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.