1966(3)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1966(3), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 3, Martie, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, PREZENTARE TEHNICĂ—V. Comana, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.