1964(5)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul IV, Nr. 5, Mai, În interiorul revistei—Artă Germană, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, ACAD.—Tudor Vianu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.