1966(12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul VI, Nr. 12, Decembrie, ACAD.—Al. A. Philippide, COPERȚILE ȘI PLANȘELE—Măști din Maramureș din colecția profesorului Francisc Nistor, fotografii de Dan Grigorescu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.