1967(2)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul VII, Nr. 2, Februarie, ACAD.—Al. A. Philippide, COPERTA 1—Bob Noorda, COPERTA 4—Getulio Alviani (suprafață cu textură vibratilă), TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.