1978(10-11-12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Nr. 10-11-12 (213-214-215), Octombrie-Noiembrie-Decembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Thomas Morus, ultimul mesaj către toți prietenii săi: Turnul Londrei, 1534. Manuscrisul 17-D-XIV “Royal Collection”, the British Library, PREZENTAREA TEHNICĂ—SANDA GUSTI, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, CORECTURA—Lida Igiroșianu, EXEMPLARUL—21 Lei.