1974
B. Fundoianu—Priveliști și inedite
Personal Collection

< back

, , ,

EDITURA—Cartea Românească, Ediție îngrijită, introducere și note de Paul Daniel, COPERTA—Vasile Olac, TIPARUL—Întreprinderea poligrafică “13 Decembrie 1918”.