1986(5)
Vînătorul și Pescarul Sportiv
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, ,

Revista Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi, Anul XXXVIII, Nr. 5 (447), Mai, REDACTOR ȘEF—Titus Popovici, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918” București, EXEMPLARUL—4 Lei.