1960
Ioan Ionescu—Omulețul de cristal
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

EDITURA—Tineretului, ILUSTRAȚIILE & COPERTA—Dumitru Ionescu, TIRAJ—15.150 exemplare, TIPAR—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București EXEMPLARUL—6 lei.