1970s
Realitatea și Formele ei de Expresie
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

EDITURA—Muzeul de Arta Contemporană Galați ORGANIZAREA EXPOZIȚIEI & REALIZAREA CATALOGULUI—Maria-Magdalena Crișan, PREZENTAREA GRAFICĂ—Klara Tamaș-Blaier, TEHNOREDACTAREA—ing. Adriana Neica, ARTIȘTI—Hornia Bernea, Ion Bițan, Șerban Gabrea, Ana Lupaș, Klara Tamaș Blaier, Radu Tănăsescu, Angela Tomaselli.