1987
Almanah Anticipația
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Realizat de revista Știință și Tehnică, editat de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—Ioan Albescu, REDACTORUL ALMANAHULUI—Viorica Podină, PREZENTAREA GRAFICĂ—arh. Alexandru Andrieș, COPERTA—Frank Kelly Freas TIPARUL—executat la Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.