1967(1-2-3)
Feuchtwanger—Vulpile în vie
Personal Collection

< back

, ,

Volumele I, II și III (322-324), SERIA—Biblioteca pentru toți, EDITURA—Pentru Literatură, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARELE—15 Lei.