1973
Haralamb Zincă—Limuzina Neagră
Personal Collection

< back

, ,

COPERTA I—Ilustrație de N. Nobilescu, EDITURA—Militară, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Informația, București, EXEMPLARUL—11,50 Lei.