1978(1)
J.B. Priestley—Prieteni de Nădejde
Personal Collection

< back

, ,

Volumul I, SERIA—Biblioteca pentru toți, COPERTA I—Ilustrație de Andrei Olsufiev, EDITURA—Minerva, București, TRADUCERE—Andrei Bantaș, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARELE—19 Lei.