1987
I.L. Caragiale—La hanul lui Mînjoală
Personal Collection

< back

, ,

Nuvele și povestiri, SERIA—Biblioteca pentru toți, COPERTA I—Ilustrație de Ștefan Damó, EDITURA—Minerva, București, PREFAȚĂ—Gabriel Dimisianu, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—8 Lei.