1974
Almanah Flacăra
browsable at Dispozitiv

< back

, , , , ,

REDACTOR ȘEF—Adrian Păunescu, REDACTOR RESPONSABIL—Traian Stoica, PREZENTARE ARTISTICĂ—Vasile Olac, COPERTA IV—Ion Marinescu, foto de Elena Ghera, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—16 Lei.