1986(3)
Magazin Istoric
Personal Collection

< back

, ,

Revistă de cultură istorică, Anul XX, nr. 228, Martie, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—6 Lei.