1988(12)
Magazin Istoric
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

REVISTĂ DE CULTURA ISTORICĂ, ANUL XXII, Nr. 12 (261), Decembrie, Societatea de Științe Istorice și Filologice din Republica România, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii—București.