1974
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1974, Almanah Cinema, Biblioteca V.A Urechia

Almanah editat de Revista Cinema; REDACTOR RESPONSABIL—Dan Comșa; PREZENTARE ARTISTICĂ—Anamaria Smighelschi; PREZENTARE GRAFICĂ—Geta Ion, L. Teodorescu; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—15 lei.