1980
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1980, Almanah Cinema, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de Revista Cinema; EDITURA—Casa Scînteii; REDACTOR—Valerian Sava; PREZENTARE ARTISTICĂ—Anamaria Smighelschi; PREZENTARE GRAFICĂ-Ioana Statie; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—15 lei.