1982
Almanah Tehnium
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1982, Almanah Tehnium, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de revista TEHNIUM, editată de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—ing. Ioan Eremia Albescu, SECRETAR RESPONSABIL DE REDACȚIE—ing. ILIE MIHĂESCU, REDACTORUL ALMANAHULUI—Călin Stănculescu, PREZENTAREA GRAFICĂ-ARTISTICĂ—Adrian Mateescu, CORECTURA—Victoria Stan, Lia Decei, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București