1983
Almanah Lumea
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1983, Almanah Lumea—Caiet de Vacanță, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de revista Lumea, săptămînal de politică externă COORDONATOR EDIȚIEI—Eugeniu Obrea, PREZENTARE GRAFICĂ—Constantin Ciarec, Mircea Dub, Victoria Argint, COPERTA—Silviu Turculeț, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.