1983
Almanah Viața Româneasca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1983, Almanah Viața Româneasca, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de săptămânalul Viața Românească, REDACTOR RESPONSABIL—Gheorghe Pituț, COPERTA—George Buțu, PREZENTAREA GRAFICĂ—Radu Popa, DACTILOGRAFIA—Eugenia Crăciun, Simona Kiselevski, Liviu Pintilie, CORECTURA—Teodor Crișan, Ion Predoșanu, PAGINAȚIE—Stelian Caba, PREZENTARE GRAFICĂ—Toma Michinici. TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—25 lei.