1984
Almanah Cinema
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1984, Almanah Cinema, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de Revista Cinema; REDACTOR ȘEF—Eugenia Vodă; PREZENTARE ARTISTICĂ—Eugen Făgărășanu; TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București; EXEMPLARUL—25 lei