1984
Almanah Pentru Patrie
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1984, Almanah Pentru Patrie, Biblioteca V.A. Urechia

REDACTOR ȘEF—Petre Vârlan, COPERTELE—Ion Jalbă (I), Gheorghe Epuran (IV), CORECTOR—Veronica Strujan, SECRETAR RESPONSABIL AL ALMANAHULUI—Anton Bălan TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.