1985
Almanah Viața Româneasca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1985, Almanah Viața Româneasca, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de săptămânalul Viața Românească, REDACTOR RESPONSABIL—Gheorghe Pituț, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Mihail Cârciog, COPERTA—Florin Creangă, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—30 lei.