1985
Almanahul Părinților
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

,

1985, Almanahul Părinților, browsable at Dispozitiv Book (Popa Tatu 20)

Editat de Revista de Pedagogie, REDACTOR RESPONSABIL—prof. dr. Anton Vasilescu, REDACTOR—Silvia Dima, SECRETAR DE REDACȚIE—Toma Alexandrescu, COPERTA I—Andrei Teodorescu, COPERTA IV—Lică Iosif, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—20 lei.