1986
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1986, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia, REDACTOR COORDONATOR—Niki Georgescu, PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Georgescu, PREZENTARE TEHNICĂ—Tudor Florea, CORECTOR—Ion Adam, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.