1987
Almanahul Șoimii Patriei
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1987, Almanahul Șoimii Patriei, Biblioteca V.A. Urechia

Apare sub îngrijirea revistelor Luminița—Șoimii Patriei, REDACTOR ȘEF—Ion Ionașcu, REDACTOR ȘEF ADJUNCT—Iuliu Rațiu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Casa Scînteii, București.