1988
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

,

1988, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia, REDACTOR COORDONATOR—Cristina Bălteanu, PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Georgescu, CORECTOR—Ion Adam, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.