1989
Almanah Femeia
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1989, Almanah Femeia, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de redacția revistei Femeia, REDACTOR COORDONATOR—Rodica Țepeș Avram, MACHETA—Radu Georgescu, PREZENTARE TEHNICĂ—Emil Petrovici, CORECTOR—Ion Adam, COPERTA 1 & FOTOGRAFII: S. Tomescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București.