1980
Magazin Estival
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1980, Magazin Estival, Biblioteca V.A. Urechia

Editat de revista CINEMA, REDACTOR ȘEF—Ecaterina Oproiu, REDACTOR RESPONSABIL—Adina Darian, PREZENTARE GRAFICĂ—Ioana Statie, COPERTA I—Florin Piersic și Ana Szeles, COPERTA IV—Linda Gray, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii I.V. Stalin, București, EXEMPLARUL—15 lei.