1980(3)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1980(3), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XI, nr. 3 (40), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Alecu Văcărescu, miniatură de piele executată la sfîrșitul seculului al XVIII-lea de un pictor necunoscut (Colecția Mihail Ștephănescu), COPERTA IV—Pahar din cristal de Boemia, a aparținut lui Nicolae Bălcescu (Colecția Mihail Ștephănescu), FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—10 lei.