1985
Almanah Știință și Tehnică
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1985, Almanah Știință și Tehnică, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah realizat de către redacția revistei—ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ, editată de C.C. al U.T.C. REDACTOR ȘEF—Ioan Albescu, REDACTOR ȘEF-ADJUNCT—Gheorghe Badea, REDACTORUL ALMANAHULUI—Petre Junie, PREZENTAREA GRAFICĂ—Adriana Vladu, COPERTA—Alexandru Andrieș, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—18 lei.