1988
Insert Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, ,

1988, Insert Ion Creangă în trei viziuni plastice, Biblioteca V.A. Urechia

INSERT—Ion Creangă în trei viziuni plastice—de Constantin Baciu (desene), Costel Badea (ceramică), Mircea Dumitrescu (gravuri) Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XIX, nr. 4 (73), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București,