1988(2)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1988(2), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XIX, nr. 2 (71), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—G. Călinescu, portret în ulei de Corneliu Baba, aflat în Casa memorială a marelui critic (Str. G. Călinescu nr. 53, București), diapozitiv color de Radu Braun, laboratorul foto al C.P.C.S., COPERTA IV—Proiect de copertă imaginată de Nicolae Labiș (acuarelă) la traducerea basmului Căluțul Cocoșat de P.P. Erșov, diapozitiv color de Mihai Petru Ungureanu, FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu-Braicu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—35 lei.