1988(4)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1988(4), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XIX, nr. 4 (73), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Octavian Goga, fotografie de epocă, COPERTA IV—Muzeul memorial “Octavian Goga” de la Ciucea, jud. Cluj (diapozitiv color de Magdalena Buză), FOTOREPRODUCERI—Magdalena Buză, RETUȘ FOTO—Florica Pricu-Braicu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—35 lei.