1989
Almanah Turistic
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1989, Almanah Turistic, Biblioteca V.A. Urechia

Almanah editat de Revista ROMÂNIA PITOREASCĂ, REDACTOR ȘEF—Pop Simion, REDACTOR ȘEF ADJUNCT—Iustin Moraru, PREZENTARE GRAFICĂ—Radu Popa, COPERTA—Dan Pasere, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, București, EXEMPLARUL—20 lei.