1989(11)
Magazin Istoric
browsable at Dispozitiv Books (Popa Tatu 20)

< back

, , , ,

1989(11), Magazin Istoric, browsable at Dispozitiv Books(Popa Tatu 20)

REVISTĂ DE CULTURA ISTORICĂ, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTAREA ARTISTICĂ–Radu Ion Popescu, ANUL XXIII, Nr. 11 (272), Noiembrie 1989, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii—București, EXEMPLARUL—6 LEI.