1989(3)
Revista Manuscriptum
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

1989(3), Manuscriptum, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă Trimestrială editată de MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, Anul XX, nr. 3 (76), DIRECTOR FONDATOR—Academician D. Panaitescu-Perpessicius, DIRECTOR—AL. Oprea, REDACȚIE—Adrian Bota, Diana Cristev, Ruxandra Mihăilă, Manuela Tănăsescu, COPERTĂ ȘI PREZENTARE GRAFICĂ—Victor Mașek, COPERTA I—Ion Creangă, desen de Costel Badea, COPERTA IV—Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir, pagina de gardă a manuscrisului, FOTOREPRODUCERI—Ion Victor Velculescu, RETUȘ FOTO—Florica Pricu-Braicu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică “13 Decembrie 1918”, București, EXEMPLARUL—35 lei.