1963(7)
Săteanca
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

1963(7), Săteanca, Biblioteca V.A. Urechia

Revistă social-politică și culturală editată de Consiliul Național al Femeilor din R.P.R., Nr. 7, Iulie, COPERTA I—La seceriș, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—2 lei.