1964(3)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , ,

Revistă de literatură universală, Editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Apare Lunar, Anul IV, Nr. 3, Martie, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, ACAD.—Tudor Vianu, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică nr. 4, București.