1982(1-2-3)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 1-2-3 (253-254-255), Ianuarie-Februarie-Martie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR RESPONSABIL DE NUMĂR—Alexandru Baciu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Portret la portret de Silvia Radu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.