1982(5-6)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 5-6 (257-258), Mai-Iunie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, REDACTOR RESPONSABIL DE NUMĂR—Alina Ledeanu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Manuscris de Ion Bitzan, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.