1985(10-11-12)
Secolul 20
Biblioteca V.A. Urechia

< back

, , , ,

Revistă de sinteză editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, Literatură universală, arte, dialogul culturilor, Nr. 10-11-12 (298-299-300), Octombrie-Noiembrie-Decembrie, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Doina Dumitrescu, REDACTORI RESPONSABILI DE NUMĂR—Alexandru Baciu, Ilieș Câmpeanu, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA I—Sorin Dumitrescu “Turn de veghe” desen pentru numărul 300, FOTOGRAFIE—Mihai Oroveanu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică.