1986
Gheorghe Cosma—Pictura istorică românească
Personal Collection

< back

, , ,

SERIA—Curente și sinteze, EDITURA—Meridiane, PREZENTARE GRAFICĂ—Ioana Dragomirescu Mardare, REDACTOR—Vasile Florea, COPERTĂ—D. Stoica, Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, TIPARUL—Întreprinderea poligrafică “Informația”, EXEMPLARUL—17 Lei.